menu
slovensky english

PERSONÁLNY LEASING

možnosť flexibilnej a rýchlej reakcie na meniacu sa potrebu pracovníkov (počet, kvalifikácia, miesto výkonu)

úspora času stráveného pri náborea výbere zamestnancov, pričom výber zamestnancov je realizovaný kvalifikovanými odborníkmi

prebratie kompletnej personálnej a mzdovej administratívy za dočasne pridelených zamestnancov

vytvorenie dostatočného časového priestoru pre zamestnávateľa pri preverovaní schopností budúceho zamestnanca

optimalizácia počtu pracovníkov a na to nadväzujúca úspora mzdových nákladov

ZABEZPEČÍME ZA VÁS

img.jpg

  • nábor a výber vhodných kandidátov (databáza uchádzačov, inzercia, Úrady práce a pod.) a prezentácia vybraných uchádzačov klientovi
  • personálnu administratívu spojenú s prijímaním, zmenami a uvoľňovaním zamestnancov (pracovné zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti, dodatky k pracovným zmluvám, dohody o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtové listy, a pod.)
  • mzdovú administratívu (výpočet miezd zamestnancov podľa platných právnych noriem a predpisov so spracovaním všetkých zrážok z miezd, platby a výkazníctvo voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, doplnkovým dôchodkovým sporiteľniam a na Daňový úrad, odosielanie miezd na bankové účty zamestnancov, tlač a distribúcia výplatných pások zamestnancom, na žiadosť zamestnanca vystavovanie potvrdení o príjme, vykonávanie ročných zúčtovaní preddavkov na daň z príjmu fyzických osôb a preddavkov na zdravotné poistenie)
  • spracovávanie reportov v dohodnutej štruktúre a periodicite

UŽÍVATEĽSKÝ ZAMESTNÁVATEĽ REALIZUJE:

  • vedenie dochádzky pridelených zamestnancov
  • školenie a kontrola dodržiavania BOZP
  • poskytovanie ochranných pomôcok (obuv, odev a pod.), ak to vyžaduje prevádzka

 

Referecie

Copyright © 2010 - 2018  www.diandtrade.sk

Web stránky Neonus s.r.o. Hosting Firmhosting.eu